Väzníkový krov

Výstavba domov typu bungalov sa stáva obľúbeným typom novostavieb.
Zateplenie stropu takýchto stavieb fúkanou tepelnou izoláciou je veľmi efektívna metóda ako zamedziť úniku tepla cez strop a taktiež ako zabrániť prehrievaniu interiéru v letných horúčavách.
Častým problémom spomínaných stavieb býva nedostatočné zateplenie stropných konštrukcií, nedôsledne položená rohož tepelnej izolácie alebo chýbajúca izolácia. Jedná sa o stropné konštrukcie, ktoré vytvára tzv. zhlábaná väzníková konštrukcia, ktorú dnes skôr poznáme pod názvom styčníková či priehradová konštrukcia, ktorá je pomerne členitá.

Najčastejšie používaná fúkaná tepelná izolácia pre stavby typu bungalov CLIMATIZER PLUS má veľmi dobrú odolnosť pri dlhodobých a intenzívnych mrazoch a zároveň vysokú odolnosť proti prehrievaniu sa konštrukcií, čo sa nedá povedať o „umelo“ vyrábaných izoláciách či už na báze peny alebo minerálnych či sklo minerálnych vlákien.

Výhody zateplenia bungalovu fúkanou izoláciou:

N

izolácia bez škár a tepelných mostov

N

zlepší akustické vlastnosti stropu

N

dokonalé uloženie v akejkoľvek hrúbke

N

rýchla aplikácia

N

ako jediná tepelná izolácia Vás v lete ochladí

N

cenovo dostupné riešenie

Trámový strop (palach)

Strop starších rodinných domov postavený v 50. a 60.-tych rokov je tvorený tzv. trámovou konštrukciou (šťukatórový strop, palach … ), z vrchnej strany je plný doskový záklop, prípadne škvarobetónový poter.
V takejto stropnej konštrukcii sa nachádza dutina hrúbky cca 13 – 25 cm, v ktorej prúdi vzduch. My Vám tento priestor medzi hradami dokonale vyplníme fúkanou tepelnou izoláciou cez aplikačné otvory z pôjdu, čím zabránime ochladzovaniu stropu a taktiež úniku tepla z interiéru do exteriéru. Po zaizolovaní fúkanou tepelnou izoláciou sa Vám zvýši povrchová teplota na strope, vďaka čomu sa zamedzí tvorbe plesní, zvýši sa komfort a hygiena bývania.

Výhody zateplenia trámového stropu fúkanou izoláciou:

N

Dokonale zaizoluje priestor medzi hradami, bez škár a tepelných mostov

N

Zlepší akustické vlastnosti stropu

N

Môžete ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie

N

Zvýši komfort bývania v zime a v lete

Podkrovia

Bývať v podkroví má určite svoje čaro, avšak skôr ako sa nasťahujete, spríjemnite si toto bývanie tak, že ho správne zateplíte. V lete príjemný chládok a v zime samozrejme teplo.

Zobytnenie podkrovia prináša viac úskalí, avšak ak dodržíte správnu prípravu pre zateplenie, bude sa Vám bývať komfortne. Pre aplikáciu izolovania klasického podkrovia je potrebné dodržať technologický postup skladieb obdobný ako pri izolovaní napr. doskovým izolačným materiálom t.j. odvetrávacia časť tepelnej izolácie a parotesná zábrana alebo parobrzda, inštalácia obkladového materiálu alebo sadrokartónu.

V prípade, že krov podkrovia ešte nemá strešnú krytinu, zo skúseností môžeme odporúčať riešenie vytvorenia záklopu na krove buď doskami – rezivom, alebo drevovláknitým materiálom, čo sa nám javí komfortnejšie riešenie z hľadiska realizácie prerušenia tepelných mostov na krokvách a vyhnutiu sa úskaliam, ktoré veľakrát pripravujú montáže rôznych typov fólií. Takto pripravené konštrukcie zafúkame s dôrazom na každý detail.

Výhody zateplenia podkrovia fúkanou izoláciou:

N

jednoduchá manipulácia

N

ako jediná tepelná izolácia Vás v lete ochladí

N

bez náročného merania, rezania a ukladania

N

zlepší akustické vlastnosti podkrovia

N

izolácia priamo na mieru v akejkoľvek hrúbke

N

rýchla a cenovo dostupná aplikácia

Dvojplášťová strecha

Dvojplášťové strechy = strechy s miernym spádom. Takýto strop majú prevažne domy zo 60. -70.-tych rokov, domy tvaru kocka. Vo väčšine prípadov sa dá do takejto strechy fyzicky vliezť, je tam medzistrešný priestor cca od 80 cm až po cca 15 – 20 cm.

My Vám tento priestor zaizolujeme fúkanou tepelnou izoláciou a tým zamedzíme úniku tepla cez strop. Izoláciu Vám spravíme na mieru Vašej strechy. Prestane sa Vám v zime topiť sneh zo strechy a nebudú sa tvoriť nebezpečné cencúle.

Po zaizolovaní nielen že ušetríte za kúrenie, ale aj podstatne zvýšite komfort bývania v letných horúčavách, zamedzíme prehrievaniu vo vašom dome.

Výhody zateplenia dvojplášťovej strechy fúkanou izoláciou:

N

Celistvá vrstva tepelnej izolácie bez škár a tepelných mostov

N

Zamedzí prehrievaniu v letných horúčavách

N

Môžete ušetriť, až 50 % nákladov na vykurovanie

Pultová strecha

Mnoho moderných stavieb sa vracia k „starej“ architektúre, ktoré sú ukončené rovnou strechou tzv. pultovou strechou. Zateplenie stropu takýchto stavieb fúkanou tepelnou izoláciou je veľmi efektívna metóda ako zamedziť úniku tepla cez strop a taktiež ako zabrániť prehrievaniu interiéru v letných horúčavách.

Častým problémom spomínaných stavieb býva nedostatočné zateplenie stropných konštrukcií, nedôsledne položená rohož tepelnej izolácie alebo chýbajúca izolácia. Jedná sa o stropné konštrukcie, ktoré vytvára tzv. zhlábaná väzníková konštrukcia, ktorú dnes skôr poznáme pod názvom styčníková či priehradová konštrukcia, ktorá je pomerne členitá.

Výhody zateplenia pultovej strechy fúkanou izoláciou:

N

izolácia bez škár a tepelných mostov

N

zlepší akustické vlastnosti stropu

N

dokonalé uloženie v akejkoľvek hrúbke

N

rýchla aplikácia

N

ako jediná tepelná izolácia Vás v lete ochladí

N

cenovo dostupné riešenie

Drevostavby

Drevostavby to nie sú len krásne drevenice v Čičmanoch ale aj množstvo nových stavieb s použitím drevených konštrukcií a veľakrát dodržania aj tradičných postupov vo výstavbách. Fúkané tepelné izolácie už získali nezastupiteľné miesto v takýchto drevostavbách.
Pneumatické vyplnenie náročných konštrukcií ako aj tepelno izolačné nástreky inštalačných predstien a rovín, je len malým vyjadrením podstaty drevostavby a zvolenia správnej tepelnej izolácie k nafúkaniu.
Aby Vaša drevostavba neostala iba reproduktorovou debnou, ktorá pripomína saunu, k tomu Vám poslúži náš široký sortiment fúkaných izolácií pre steny, stropy, podlahy, podkrovie, strechy atď. … rozhodnutie je na Vás.

Výhody zateplenia drevostavby fúkanou izoláciou:

N

výborné vlastnosti vedenia a transportu vlhka v drevených konštrukciách

N

vyplnenie drevených konštrukcií v detaile nástreky inštalačných rovín či rozvodov celulózovou izoláciou

N

aplikácia aj pre náročné konštrukcie s masívnymi hrúbkami, s vysokými objemovými hmotnosťami

N

využitie kumulačných vlastností CLIMATIZER-u PLUS v drevených konštrukciách